เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-BCTLC) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การควบคุมโดยชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช (แมลงและไรศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช) โดยชีววิธี สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้บริการด้านการคคัดกรอง การคัดเลือก การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของศัตรูธรรมชาติ และให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรและบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

Makkah Organic Herbs เชียงใหม่

เสริมพลังป้องกันเบาหวานจากผักเชียงดา :: ผักเชียงดาเป็นของกิ๋นบ้านเฮาที่นิยมปลูกตามรั้วบ้านมาตั้งแต่โบราณ นำมารับประทานได้หลากหลายทั้ง ปรุงสุก และรับประทานสดเป็นผักแกล้ม สำหรับชาวต่างชาตินั้นรู้จักผักเชียงดาเป็นอย่างดีในชื่อ Gymnema หรือ Gurma ในภาษาฮินดีว่าเป็นนักฆ่าเบาหวาน (Diabetes Killer) จัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นในป่าเขตร้อนของประเทศอินเดียตอนกลาง และตอนใต้ รวมถึงประเทศศรีลังกา ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วนมานานกว่าสองพันปี

Makkah Organic Herbs เชียงใหม่ Makkah Organic Herbs เชียงใหม่ Makkah Organic Herbs เชียงใหม่ Makkah Organic Herbs เชียงใหม่ 087-122-4025
Hanada Organic Farm เชียงใหม่ อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/news/organic-farming-way-to-good-health-cm?ref=ct

ฮานาดะ ออร์แกนิก ฟาร์ม เป็นเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของอำเภอสะเมิง ด้วยพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 800 เมตร ดังนั้นการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ก็จะช่วยรักษาต้นน้ำ เมื่อน้ำไหลไปสู่ด้านล่าง ก็จะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนลงไปด้วย ทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์บนดอยให้สมบูรณ์ ตอนนี้ทางไร่มีโปรดักส์หลัก ๆ อยู่สองอย่างคือสตรอว์เบอร์รี และอีกอย่างคือหญ้าหวาน นอกจากนั้นก็จะมีผลไม้เมืองหนาวอย่างเมลอน ผักเมืองหนาว และผลไม้ตามฤดูกาล จำหน่ายทั้งแบบสด และแปรรูป รวมทั้งการเปิดไร่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในช่วงฤดูหนาว

Hanada Organic Farm เชียงใหม่
 อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/news/organic-farming-way-to-good-health-cm?ref=ct Hanada Organic Farm เชียงใหม่
 อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/news/organic-farming-way-to-good-health-cm?ref=ct maihanahanada@gmail.com Hanada Organic Farm เชียงใหม่
 อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/news/organic-farming-way-to-good-health-cm?ref=ct 081-987-0302
สวนสองพิมพ์ ลำพูน

สวนป่าอินทรีย์แบบผสมผสาน :: ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก น่าจะใช้ได้ดีกับสวนเกษตรอินทรีย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นของคุณสมัย แก้วภูศรี ประธานกลุ่มเกษตรทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน ใช้วิธีการปลูกพืชผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ภายในสวนแห่งนี้จึงมีตั้งแต่พืชผักคลุมดิน ผักเถาใบเลื้อย พืชล้มลุก และไม้ผลยืนต้น ปลูกสลับกันไปบนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ในบริเวณบ้าน และอีก 10 ไร่ภายนอกพื้นที่ เน้นการจัดการตนเองของธรรมชาติ โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น บำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากขี้วัวผสมแกลบ และใช้การย่อยสลายจากจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ

สวนสองพิมพ์ ลำพูน สวนสองพิมพ์ ลำพูน 081-034-6646
ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล ลำปาง

ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล แบรนด์เกษตรอินทรีย์แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดลำปาง โดยในตอนแรกปลูกตะไคร้จำหน่ายเองในตลาด E-Commerce และได้รับผลตอบรับดีมาก จากนั้นจึงขยายมาสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรออร์แกนิก ทั้งแบบสดและแปรรูป รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ปลูกพืชออร์แกนิก

ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล ลำปาง ภัคร์ฑิลา ไทย เฮอร์เบิล ลำปาง 095-676-3941
เกษตรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน

กลุ่มเกษตรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่ง ณ บ้านห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระเทียมอินทรีย์ของดีแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการปลูกกระเทียมอย่างแพร่หลาย ด้วยภูมิอากาศ ภูมิประเทศที่เหมาะสม เกษตรกรในพื้นที่ก็ยึดอาชีพนี้มานานหลายสิบปี จนกลายเป็นอีกหนึ่งของดีประจำจังหวัดไปแล้ว โดยคุณกรรณิการ์ ปัญญา ประธานกลุ่มเกษตรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่ง 

เกษตรไร้สารพิษบ้านห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน 087-1834248

*อ้างอิงจาก https://www.wongnai.com/news/organic-farming-way-to-good-health-cm?ref=ct